Bezrobotny – kiedy nie otrzyma zasiłku?

utrata-zasiłkuPrawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, który jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Rejestracja ta jest więc niezbędna by ubiegać się o zasiłek. Jakie są jednak przesłanki utraty zasiłku dla bezrobotnych? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem. Więcej

Praca jako kierowca tira

tir-postójPraca niby łata i prosta – wsiadasz za kółko, odpalasz silnik i ruszasz w trasę gdzie cię koła poniosą. Zarobki ogromne, cudowna samotność i zero wymagań. Otóż nie jest to tak jak by się do końca wydawało. Praca kierowcy samochodu ciężarowego nie należy do najłatwiejszych i wymaga dużego doświadczenie, w szczególności w przypadku wyjazdów międzynarodowych.

Więcej

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

pracaKrajowy Fundusz Szkoleniowy jest funduszem przeznaczonym na dofinansowywanie kształcenia ustawicznego pracowników, ale również pracodawców. Jego celem jest przeciwdziałanie utraty pracy, co za tym idzie walka z bezrobociem zanim jeszcze do niego dojdzie. Inicjatywa słuszna i wielce pomocna. Czym jest dokładnie KFS i kto może się ubiegać o środki z funduszu? Zapraszamy do naszego artykułu.

Więcej

Bony dla bezrobotnych

10-nowych-zlotychLudzie młodzi, a więc tacy, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia, którzy nie mogą znaleźć pracy coraz częściej korzystają z nowej formy aktywizacji zawodowej, a więc bonów. Czym są owe bony i jakie wyróżniamy rodzaje? Więcej

Praca po studiach – nie po tych kierunkach

wyboryWybór wymarzonego kierunku studiów nie zawsze idzie wraz z potrzebami rynkowymi.  Wielu młodych ludzi decydując się na studia kieruje się bardziej emocjami niż konkretną analizą rynku pracy. Po zakończeniu studiów okazuje się, iż pracy w wyuczonym zawodzie brak i trzeba w końcu zejść na ziemię. Więcej